Bostadsrättsföreningen Melonen 2 styrelsen@melonen2.se

Intern information

Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Melonen 2

Brf Melonen2 underhallsplan PDF


Lås
SafeTeam Stockholm


Stockholms Låsservice AB
Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov


Atrium Fastigheter
Box 4808


 

Färg i fastigheten:

Källardörr
Hammerite
Metal Paint S8010-Y90R
Nordsjö Färg


Målning i trapphus

Målerifirma Carl P Jacobsson AB
Gaveliusgatan 6
11641 Stockholm

Färgkoder:
Trapphus S1010 G80Y – Glans 7
Tak vit
Eldörrar på våningsplan S2500-N – Glans 90
Foder, socklar mm S2500-N
Hissdörrar S1010 – G80Y – Glans 90

Källare överdel samt tak – vit
Källare underdel S2030 – G90Y – Glans 7
Källare dörrar S2500- N – Glans 90

Ansvarig beställare för Melonen 2 – Jan Fagerström


 

Material Tvättstuga renovering, se bild

tvattstuga-fargkoder