Bostadsrättsföreningen Melonen 2 styrelsen@melonen2.se

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand behöver du lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen. Där anger du vilka skäl du har för att hyra ut lägenheten, hur lång tid du vill hyra ut och till vem detta ska ske. Du kan lämna din ansökan i styrelsens postlåda på våning 5 eller maila till: styrelsen@melonen2.se

Vi har ett dokument för ansökan om andrahandsuthyrning som du kan använda. Ladda ner, skriv ut, fyll i och lämna i föreningens brevlåda på våning 5. Ladda ner ansökan här.

Andrahandskontrakt för din inneboende kan du köpa på närmaste bokhandel. Det ska fyllas i och lämnas in tillsammans med din ansökan.

Föreningen tar ut en extra avgift på 500 kr/månad för den lägenhet som hyrs ut.  Styrelsen behöver få alla uppgifter om den som är tilltänkt hyresgäst, samt en intyg på att lägenheten är försäkrad under uthyrningsperioden. Den nya hyresgästen kommer efter godkännande att få en lapp med trivselreglerna, tillång till våra utrymmen och inbjudan till våra gemensamma gårdssysslor.

Kommentera