Bostadsrättsföreningen Melonen 2 styrelsen@melonen2.se

Stadsdelens historia


Barnängens gård

Barnängen är ett gammalt kulturmärkt område i den östra delen av Södermalm. Namnet kommer ursprungligen från det barnhem som Danvikens Hospital anlade på samma plats i slutet av 1500-talet. I slutet av 1600-talet byggde handelsmannen Jacob Gavelius en klädesfabrik här.

Tottieska malmgården


Tottieska malmgården

Charles Tottie, vars far inflyttat från England, ägde hus och drev grosshandel i kvarteret Bachus vid Skeppsbron. År 1759 inköpte han en gård på Södermalm. Gården växte under hans tid till en ståtlig malmgård med en stor anlagd park. När Charles Toottie går bort tar hans son över gården. Efter sonens bortgång 1869 flyttar ett textilföretag in i lokalerna – Stockholms Bomullsspinneri och Väveri AB.  Textilfabriken var på 1780-talet Stockholms största arbetsplats med hela 640 arbetare. Lars Johan Hierta  var ordförande i styrelsen och ägde en betydande aktiepost.

Området har bland annat skildrats i Per Anders Fogelströms roman Vävarnas barn.

Barnängens fabriker

Långt senare, 1868 tar Johan Wilhelm Holmström över Tottieska malmgården och fabrikerna och börjar tillverka Eau de Cologne och bläck. De första åren bedrevs arbetet under mycket primitiva förhållanden. All tillverkning skedde för hand, alla varor till affärer, båtar och tåg transporterades på en enda dragkärra. Tandpastan gjordes av snäckskal som inköptes säckvis och maldes i mortlar och siktades. Holmström beskrivs som en sträng men god och glad patriark. Han var musikalisk, förtjust i fiske, jakt och segling. Jaktintresset blev anledning till att fabriken fick en mortelstötande björn i varumärket.Karta över Barnängen från 1845

Gaveliusgatan


Gaveliusgatan sedd från Vita Bergen, Faggens krog, akvarell. Henrik Reuterdahl, 1890

Faggens krog

Petter Fagge den äldre blev ägare till fastigheten 1702. Han var trädgårdsmästare och anlade den trädgård av vars produkter hans familj skulle leva. Två år efter Petters död 1731 fick sonen tillstånd »att få sälja dricka åt främmande, som komma till honom«. Verksamheten blev efter hand mer lönande än trädgården. Petter Fagge den yngre dog 1738. Hans mor sålde huset till trädgårdsmästaråldermannen Rydman, som i sin tur sålde verksamheten till Eric Nordström.

Under Norströms tid drevs ett populärt värdshus på platsen som kallades Faggens krog. Eric Nordström var svärfar till den Ulla Winblad som Bellman diktar om, hon hette egentligen Maria Christina Kiellström. I Fredmans Epistel No 55 diktar Bellman bland annat om Mollbergs kägelspel hos Faggens vid Hammarby tull en sommarafton 1773. I Nordströms bouppteckning finns upptaget ett kägelspel med klot till ett värde av sex daler.

Fåfängan

Berget 1920, till höger Danvikens Hospital

Fåfängan är en utsiktsplats med restaurang och kafé som ligger på berget nära Danviken så långt österut man kan komma på Södermalm i Stockholm. Med sin nuvarande trädinramning av lindar syns det från långt håll och är ett karaktäristiskt inslag i Stockholms stadslandskap. Från berget har man underbar utsikt över Stockholm och inre skärgården. Berget tjänade som skans tillsammans med nuvarande Skansen på Djurgården, båda användes i Stockholms försvar. ”Fåfänga” är ett gammalt ord för en paviljong eller ett lusthus i en trädgård eller park där man vistas tillfälligt.

Stieg Trenters roman Farlig Fåfänga utspelar sig runt Fåfängan.


Fåfängan 2010


Kommentera