Bostadsrättsföreningen Melonen 2 styrelsen@melonen2.se

Trivselregler

För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär finns det några enkla men viktiga regler att följa. Att visa hänsyn gentemot sina grannar är en självklarhet för att alla vi som bor i huset ska trivas.


SÄKERHET & ANSVAR

Se till att porten och övriga dörrar stängs ordentligt och är låsta efter att du passerat.

STÖRNING

Att ha fest är trevligt, men informera dina grannar i god tid innan. Mellan klockan 22.00-07.00 ska det vara lugnt och tyst i huset. Boende ansvarar för besökande gäster.

RÖKNING

Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i trapphus, hissar eller några andra gemensamma utrymmen. Visa hänsyn om du röker i fläkten eller på balkongen. Detta kan påverka andra i huset. Tänk också på våra husdjur, släng inte fimpar på marken. Om du har fest så ansvarar du för att berätta för dina gäster vad som gäller samt att städa upp om det behövs.

HUSHÅLLSSOPOR

För allas trivsel får inga soppåsar ställas utanför ytterdörren, inte ens för en kortare stund. När du slänger soporna, se till att påsen är väl tillsluten så att den inte läcker. Blir tömningen svår för sophämtarna kostar det föreningen extra pengar.

GROVSOPOR

I grovsoprummet kan du slänga kartonger, mindre möbler eller tidningar.

Men observera – du får INTE slänga byggavfall, betong, elprylar, större möbler, glödlampor, lågenergilampor, lysrör, aceton, batterier, bränslen, oljor, fotovätskor, färger, lacker, lösningsmedel, nagellack, gifter, lim, bekämpningsmedel, tändvätska, termometrar, avfettning och rengöringsmedel.

Detta ska du lämna på någon av Stockholms stads miljöstationer. Vill du veta mer om sopsortering besök gärna Stockholm Stads webbsida Sopsotering A-Ö.

GEMENSAMMA YTOR

Ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphus och andra gemensamma utrymmen fria från möbler, cyklar, barnvagnar mm.

HUSDJUR

Innehavare av husdjur ansvarar för att dessa inte förorenar i fastigheten. Släpp inte in katter i trapphuset, det ansvarar varje husse eller matte för.

GRILLPLATSEN

På grund av brandrisk är det absolut inte tillåtet att grilla på balkongen. Använd gärna föreningens grillplats. Galler och redskap finns i förrådet, dit alla har nyckel. Visa hänsyn och städa efter dig när du är klar.

TVÄTTSTUGAN

Boka endast en tvättid åt gången. Torkrummet får användas en timme efter avslutad tvättid. Om en bokad tvättid inte påbörjats inom en timme är maskinerna lediga för andra att använda. Tvättmaskinerna ska torkas av. Även torkskåpets golv och filter ska rengöras. Ta också bort luddet ur torktumlaren när du är klar. Ljuset styrs av rörelsedetektorer och tänds och släcks automatiskt.

CYKLAR

Cyklar ska i mesta möjliga mån ställas i cykelhuset på baksidan av fastigheten eller i cykelrummet. Tänk på att inte ställa cyklar där de hindrar framkomligheten.

HÖST OCH VÅRSTÄDNING

Styrelsen anordnar varje år två städdagar för att snygga till vår gemensamma miljö. Det är ett utomordentligt bra tillfälle att träffa dina grannar och tillsammans öka vår trivsel. Alla som hjälper till med städningen bjuds på mat och dryck efteråt.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand behöver du lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen. Där anger du vilka skäl du har för att hyra ut lägenheten, hur lång tid du vill hyra ut och till vem detta ska ske. Kontaktuppgifter till styrelsen står på ansagstavlan i trapphuset. Föreningen tar ut en avgift på 500 kr/månad för merkostnader den tid du har din lägenhet uthyrd.

NYCKLAR

Nycklar till redskapsförrådet finns hos styrelsen. Dina egna nycklar går till soprum, förråd, tvättstuga och källardörr.

FELANMÄLAN

Upptäcker du något som behöver åtgärdas i huset så går det bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda på våning 5. Du kan också göra en anmälan via e-post till: styrelsen@melonen2.se. I akuta fall går det bra att kontakta styrelsen direkt. Kontaktuppgifter till styrelsen står på ansagstavlan i trapphuset.

Kommentera