Bostadsrättsföreningen Melonen 2 styrelsen@melonen2.se

Årsmöte den 2 maj

 

Årsmöte 2maj

Vi vill härmed kalla medlemmarna i Brf Melonen till föreningens årsmöte/stämma den 2 maj 2017.
Eventuella motioner lämnas styrelsen senast den 19 april. Dagordningen kommer via mail.

När: tisdagen den 2 maj kl. 19.30
Plats: Trädgården, alternativt tvättstugan vid dåligt väder

 

Varmt välkomna,
/ Styrelsen